Ponedeljak18.02.2019

Back Vi ste ovde: Home Dešavanja u dijaspori

SАОPŠТЕNЈЕ ZА ЈАVNОSТ KООRDINАCIОNОG ТЕLА ZА PRIKUPLJАNЈЕ HUМАNIТАRNЕ PОМОĆI IZ BЕČА

Juče su krеnulа dvа kаmiоnа humаnitаrnе pоmоći iz Bеčа. Јеdаn u prаvcu Srbiје, јеdаn u prаvcu R. Srpskе. U imе Kооrdinаciоnоg tеlа "Zајеdnо zа Srbiјu i Srpsku" zаhvаlјuјеmо sе vеlikоm brојu grаđаnа, udružеnjа, privrеdnikа i instituciја iz Bеčа kојi sе svаkоg čаsа pridružuјu аkciјi kао i vоzаčimа, vоlоntеrimа i studеntimа kојi pоmаžu nа pаkоvаnju, utоvаru i prеvоzu humаnitаrnе rоbе.

Pоsеbnu zаhvаlnоst duguјеmо svim mеdiјimа kојi оbаvеštаvајu јаvnоst о nаšim аktivnоstimа. Pоsеbnu zаhvаlnоst оrgаnizаtоri izrаžаvајu аmbаsаdi Rеpublikе Srbiје u Аustriјi zа lоgističku pоdršku. Svi оni zајеdnо su dоprinеli uspеšnоsti аkciје i nеsеbičnо pоmаgli. Dоnаciје u vidu humаnitаrnе rоbе sе mоgu dоstаviti nа slеdеćim lоkаciјаmа

1. Zајеdnicа srpskih klubоvа u Bеču, Gudrunstrasse 133b, A-1100 Wien od 16:00 dо 22:00 čаs

2. Stаdiоn SK Srbiја 08 Kaisereobersdorf, nа аdrеsi Zinnergasse/ ugао Klebindergasse, A-1110 Wien оd 16:00 dо 22:00 čаsоvа

3. Untere Augartenstrasse 31, Krafftgasse 5 (prilаz kоlimа) A-1020 Wien оd 09:00 dо 22:00 čаsоvа

4. Leberstrasse 82, A-1110 Wiеn оd 12.00 dо 20.00 čаsоvа

5. Bаmbi Оtаkring, Lorenz-Mandl-gasse/ ugао Wiesberggasse оd 10:00 dо 20:00 čаsоvа

NОVО!! NОVО!!

Nоvа lоkаciја zа prеdајu humаnitаrnе rоbе nаlаzi sе 20. bеčkоm оkrugu nа аdrеsi

6. SАМАRIТЕRBUND u ulici Raffaelgasse 9 оd 08:00 dо 20:00 čаsоvа

Listа priоritеtnе humаnitаrnе rоbе оstаје istа dо dаlјnjеg: hrаnа i higiјеnа zа bеbе i dеcu, pеlеnе zа bеbе i zа оdrаslе, srеdstvа zа čišćеnjе i dеzinfеkciјu, srеdstvа zа ličnu higiјеnu, bаtеriјskе lаmpе i bаtеriје, crpnе pumpе zа vоdu i sušilicе, krеvеti nа rаsklаpаnjе, dušеci, јоrgаni, pоstеlјinе, pеškiri, ćеbаd, dоnji vеš, gumеnе čizmе, аsеpsоl zа dеzinfеkciјu. Таkоđе su pоžеlјnе i rukаvicе zа rаd rеflеktuјući prsluci.

Crvеni krst Rеpublikе Srpskе аpеluје nа svе kојi mоgu pоmоći dа su trеnutnо nајpоtrеbniја srеdstvа zа higiјеnu, srеdstvа zа čišćеnjе, srеdstvа zа dеzinfеkciјu, pоstеlјinе, dоnji vеš i čаrаpе, pеlеnе zа dјеcu i оdrаslе, gumеnе čizmе, gumеnе rukаvicе, lоpаtе, mеtlе, mаskе, kоnzеrvirаnа hrаnа i vоdа.

Аpеluјеmо nа grаđаnе, firmе i instituciје dа sе u štо vеćеm brојu оdаzоvu оvој аkciјi i pоmоgnu žrtvаmа pоplаvа dоnоšеnjеm humаnitаrnе rоbе ili nоvčаnоm dоnаciјоm nа slеdеći nаčin:

Uputstvо zа uplаtu:

Primаlаc / Empfänger:

Hilfsaktion „Zusammen für Serbien und Srpska" - „Zајеdnо zа Srbiјu i Srpsku“

IBAN: АТ381400001010071441

BIC: BАWААТWW

Svе dоdаtnе infоrmаciје mоžеtе dоbiti nа tеlеfоnе:

+43 681 83 72 70 97

+43 699 1 9999 577

+43 1 712 12 05

+43 1 512 12 47

www.wien.serben.at

https://www.facebook.com/zajednozasrbijuisrpsku

Kооrdinаciоni оdbоr

u Bеču, 21.05.2014.blob 2

ELEMENTARNE NEPOGODE U REPUBLICI SRBIJI

poplave 1ELEMENTARNE NEPOGODE U REPUBLICI SRBIJI

ZVANIČAN SAJT AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U AUSTRIJI

http://www.vienna.mfa.gov.rs/cir/

INICIJATIVOM ZAJEDNICE SRPSKIH KLUBOVA U BEČU - OSNOVAN KLUB SRPSKIH PREDUZETNIKA U AUSTRIJI

Skoro na jednom skupu srpske dijaspore nije viđenja ovakva saglasnost, ne samo prilikom usvajanja važnih dokumenata več  i oko izjašnjavanja o ciljevima udruživanja i zajedničkog delovanja. Baš to su vaši izveštači videli i zabeležili na osnivačkoj skupštini Kluba srpskih preduzetnika  Austrije, čije će sedište biti u Beču.

U prvoj fazi je Zajednica srpskih klubova u Beču, kako je rekao njen predsednik Borislav Kapetanović, još 2010. godine anketirala oko 200 srpskih preduzetnika, da bi posle nedavnog pokretanja inicijative o osnivanju Kluba, taj broj narastao na 398 anketiranih. Rezultati ankete su bili impresivni u izražavanju zajedničke želje za osnivanjem i neophodnosti postojanja ovakvog udruženja, kojih samo u Beču ima oko 5, a u celoj Austriji čak 10 hiljada.

Time je i strateški cilj koju je Zajednica srpskih klubova u Beču postavila, povezivanje privrednika iz Srbije, Republike Srpske i Austrije ostvaren, čime Zajednica postaje značajan činilac ne samo u radu sa klubovima naših ljudi u alpskoj republici, već značajan i nezaobilazan činilac u pomoći bržem privrednom povezivanju. Zato je i bilo puno pohvala prisutnih upućenih Zajednici i njen predsedniku Borislavu Kapetanoviću za pokrenutu inicijativu.

Koliki se značaj pridaje osnivanju Kluba srpskih preduzetnika govori i prisustvo Pere Jankovića, ambasadora Srbije u Austriji, Mladena Filipovića šefa Predstavništva Republike Srpske  i Vere Vidović, predstavnika Privredne komore Srbije, kao i Zorana Aleksića predsednika Saveza Srba u Austriji.

Ambasador Janković je izrazio zadovoljsto ovom značajnom inicijativom Zajednice, jer je i sam završio ekonomske nauke i veliku važnost lično pridaje upravo svim inicijativama u oblasti privrede. Male i srednje firme su nosilac razvoja, istakao je  i posebno pohvalio srpske preduzetnike za koje je rekao da su to ljudi koji su uspeli i ostvarili svoju samostalnost. Dobro je i za vas i za zajednicu da se nešto radi i uvek mogu da računaju na pomoć, poručio je ambasador Janković.

Mladen Filipović je podsetio prisutne da Srbija i Republika Srpska imaju potpisan memorandum o zajedničkom delovanju prema dijaspori i da svi preduzetnici uvek mogu zatražiti pomoć od predstavništva Republike Srpske koje u Austriji postoji više od 2 godine.

  "Zajednica srpskih klubova je ponosna što je inicirala osnivanje jednog ovakog kluba. Veliki broj prisutnih i onih koji su nam poslali pisma podrške je svakako dokaz da smo  napravili pravi korak u cilju povezivanja srpskih privrednika u Austriji, ali i dali doprinos jačanju srpskog korpusa u Austriji. Naša inicijativa je bila na osnivanju kluba privrednika iz Beča, ali je skupština predložila da se aktivnost prosiri na celu Austriju, što je svakako dobro te je i početni predlog imena kluba sa Kluba srpskih privrednika u Beču postao Klub srpskih privrdnika Austrije", objasnio je inicijator, predsednik zajednice srpskih klubova u Beču Borislav Kapetanović.

On je pozvao sve zainteresovane privrednike i pojedince da se priključe radu kluba, te najavio da će Predsedništvo u naredna dva meseca napraviti predlog plana rada Kluba i na sledećem radnom sastanku predstaviti ga svojim članovima.

Ciljevi Kluba su, kako je objašnjeno na Osnivačkoj skupštini, povezivanje preduzeća u Beču sa privrednim institucijama u Srbiji i RS, predstavljanje ekonomskih potencijala Srbije i RS putem prezentacija i učešća na izložbama i sajmovima, izrada projekata u saradnji  sa privrednim komorama Beča, Srbije i RS, administrativno-tehnička pomoć preduzećima iz Beča u realizaciji projekata i poslova sa firmama iz navedenih regiona, a sve u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

Takođe Klub će pružati tehničku pomoć prilikom predstavljanja projekata i proizvoda iz Srbije i RS u Austriji, održavaće informativne manifestacije za srpske privrednike u Beču u saradnji sa Privrednom komorom Beča, odnosno Austrije, kao i informativne manifestacije za bečke firme u saradnji sa Privrednim komorama Srbije i RS u cilju tehničke i pravne podrške prilikom nastupa ovih firmi na tržištima navedenih regiona.

Isto tako baviće se savetovanjem  na srpskom jeziku za preduzetnike u Beču iz svih oblasti poslovanja, sve u saradnji sa Privrednom komorom Beča

Sama Osnivačka supština protekla je u prijatnoj i nadasve konstruktivnoj atmosferi, gde su svi učesnici u diskusiji prvenstveno želeli dobonamerno da predložena akta dobiju što bolju sadržinu. Naravno da se najviše diskutovalo o najvažnijem dokumenstu, Statutu kluba srpskih preduzetnika u Austriji, jer utvrđuje ne samo potrebne, zakonski određene norme već i zadatke koje treba ostvariti, kao osnovne ciljeve udruživanja.

Usvojen je Statut, kao i prateća dokumenta, i na kraju izabran Upravni odbor na čijem će čelu biti mladi, ali izuzetno stručan i ambiziozan predsednik Dejan Boškovićm menadžer u firmi Voslloh Kiep GmbH.

Ostali članovi su Radovan Tomaš iz firme „Rado sport“, Ljubisav Milikić iz firme „Car Gerust Bau GmbH,“, Radovan Ivetić iz firme „Stirg Metall“, Željko Bobar iz „KoCos Tećnology“ , Saša Kos valasnik „Laki Car“ i Borislav Kapetanović ispred Zajednice, kao inicijatora.

Na sve prisutne poseban utisak u uvernju da su na dobrom putu ostavilo je i pozdravno pismo koje je Osnivačkoj supštini uputila direktorka Kancelarije za dijasporu Republike Srbije u kome se kaže:

Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu čestita na osnivanju Kluba srpskih privrednika, poželevši da će ostvariti svoje poslovne zamisli i iskoristite veliki potencijal koji postoji u ekonomskoj sferi, kroz dinamičnu razmenu znanja i kapitala.

U pismu podrške direktorka Kancelarije Slavka Drašković je ocenila da je važnost osnivanja ovakvog udruženja je u tome što će unaprediti informisanost, podstaći projekte i ekonomske veze sa maticom, a privredna saradnja dobije novi zamajac i neophodnu efikasnost u rešavanju ključnih pitanja.

"Srpska zajednica u Austriji važi za jednu od naših najorganizovanijih i najaktivnijih manjinskih zajednica u dijaspori, sa dobrim kontaktima i saradnjom sa austrijskim vlastima. Zahvaljujući ljudskom kapitalu Srbija i Austrija imaju jake, neraskidive veze. Samo u Beču posluje preko 350 uglavnom malih i srednjih preduzeća čiji su osnivači Austrijanci srpskog porekla. I u Srbiji dijaspora investira u mala i srednja preduzeća i to pre svega u svoj rodni kraj. Investicije rodni kraj čine 90 odsto investicija dijaspore. Zato mi u resoru za dijasporu radimo sa lokalnim samoupravama na tome da ih i ekonomski još više približimo dijaspori i povežemo sa njom. Posebno je vazan projekat "Zaposlimo Srbiju" čiji je akcenat na povezivanju dijaspore sa lokalnom samoupravom. Vlada i lokalne vlasti rade na stvaranju dobrog ambijenta za poslovanje, da članovi diajspore budu najbolji pokretač boljitka i razvoja Srbije i ambasadori za popravku imidža u svetu", ocenila je ona.

Osnivanje Kluba srpskih privrednika je, prema njenim rečima, još jedan korak ka uključivanju dijaspore u razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalno povezivanje, kao i stvaranje čvršćih ekonomskih veza dve zemlje.

Austrija je, kao što znamo, povećala budžet za projekte regionalne saradnje sa 1,9 na četiri miliona evra i zato se ta konkretna pomoć treba iskoristiti na najbolji mogući način i pretvoriti u rezultate koje svi očekujemo, dodala je ona Slavka Drašković.

Dodajmo na kraju, da će sedište za početak biti u prostorijama Zajednice srpskih klubova u Beču, Gudrunstrasse 133/B, a godišnja članarina, iako je bilo mišljenja da treba da bude veća, samo 120 evra.IMG 0263 resizeIMG 0258 resizeIMG 0260 resizeIMG 0262 resizeIMG 0269 resizeP1040348 resize

Bora resizeIMG 0254 resizeIMG 0256 resizeIMG 0259 resize

PONOSAN SAM ŠTO SAM SRBIN

Neki dan u Gmundenu, u Austriji, slegla se srpska mladost, lepota, pesma i igra, da na 32. Smotri kulturno umetničkog stvaralaštva Srba u Austriji pokaže šta znaju i šta u genima nose od svojih dedova. U torbama, koje im sa leđa niko, nikada neće moći da skine.

U masi dece pogled mi se zaustavio na dečkiću, koji na glavi nosi srpsku šajkaču, istinu za volju, malo veću za njegovu glavu, ali nedovoljnu da sakrije iskre njegovih plavih očiju.

Pitam ga u šali, da mu nije kapa malo veća. Odgovor me ošine, i ukopa u mestu.

“Ponosan sam sto sam Srbin”, reče mališan i ode za drugarima.

Juče su se u Zajednici srpskih klubova u Beču skupili, predstavnici klubova i udruženja da se dogovore, kako da najbrže pomognu svom narodu u Srbiji I Republici Srpskoj, koje je pogodila stravična poplava.

Puno predloga i rešenost da što pre i što bolje prikupe pomoć. Ozbiljna lica, predsednika Zajednice klubova Borislava Kapetanovića, predsednika Saveza Srba Zorana Aleksića, Štjefana Vuljaja šefa konzularnog odeljenja Republike Srbije i Mladena Filipovića direktora Predstavništva Republike Srpske u Beču.

Neko je uputio pitanje devojci, čije mi ime Dragana još odzvanja u ušima, iz kog je kluba.

Odgovorila je, da nije ni u jednom klubu, ali da je Srpkinja i da želi da pomogne, dobrovoljno prihvatajući sve obaveze u narednim danima.

Mladic do mene, poluglasno mi reče, Ponosan sam što sam Srbin.

Gledam i one puno starije od njega, za koje znam da su pomoć u Austriji skupljali i ranije, ne samo za svoj narod, već i za poplavljene u zemlji domaćinu.

Naviri emocije, oči se pune suzama sreće, a srce ponosno damara.

Ponosan sam sto sam Srbin.

Neko kaže, da u najstarijoj bečkoj crkvi, već nema mesta, za sve što ljudi donose. Na raspolaganju su, kamioni I autobusi za prevoz ljudi i pomoći. Ljudska dobrota dobija snagu koja će zajaziti svaku nesreću. Biblijsko pomozi bližnjemu svome, dobija svoj smisao.

Ovo je narod, koji poštuje svoju veru, kuma, koji prelazi Albaniju, koji će podeliti zadnju koru hleba, koji će zapevati i zaigrati na veselju, ali i ispoštovati one koji zauvek odlaze.

Ovo je narod koji se neće ljutiti što dete plače, vec se radovati nekom novom izdanku svog naroda, koji korene širi u nova prostranstva.

Ponosni, učeni i to što imaju u torbici seljačkoj podeliti ne samo sa najbliđima, već i sa svakim kome zatreba.

A svima nama na ramenu visi seljacka torbica, jer gde god živeli i koje škole imali, u njoj nosimo ono sto jesmo i odakle idemo. U njoj nosimo zavete I duše predaka, zakletve, pesme, igre, čast i poštenje, bili mi iz Niša, Kragujevca, Vranja, Kruševca, Bijeljine ili Negotina…

To je ono što jesmo. To je ono što nas čini ljudima. To je ono što iz dečaka kaže, ponosan sam što sam Srbin.

To je ono što i meni starom čoveku, koji vidi sa koliko volje i želje, prepuni ljubavi prema svom narodu prikupljaju pomoć, za napaćene sunarodnike govori i kažem: Ponosan sam što sam Srbin!

download

PREDESEDNIK TOMISLAV NIKOLIĆ U BEČU - AUSTRIJANCI CENE SRPSKU DIJASPORU, A PREKO NJE I SRBIJU

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u četvrtak uveče u Beču sa srpskom dijasporom i pozvao je na jedinstvo, rekavši da nije imao česte prilike da naiđe na složne Srbe u inostranstvu, a kao primer naveo je da u "maloj" Makedoniji ima osam udruženja, koja ne govore među sobom. "Molim da budete složni", rekao je on u obraćanju prisutnim predstavnicima srpske dijaspore, dodajući da oni predstavljaju najbolji deo populacije, jer su ih domaćini - Austrijanci hvalili.

Ono što su novinari uočili je srdačana i opuštena atmosfera u kojoj su vođeni razgovori. Hotel de France je bio pravo mesto da se čuju pojedinačana mišljenja predstavnika srpske dijaspore, da svi budu raspoloženi i da zamole predsednika za zajedničku fotografiju. Ipak se i mi, kao i većina prisutnih nadamo da će ovakvi susreti biti češći i malo duži, jer dijaspora ima toliko toka da kaže, a još više može da učini za svoju maticu.

Nikolić je rekao da u razgovorima sa austrijskim vlastima nije mogao čuti da se bilo ko žali na srpsku dijasporu, dodajući da je Srbija dužna da se brine da se Srbi osećaju dobro u Austriji, i da održava dobre odnose sa zemljom domaćina koja ih je primila. On je istakao da Beograd Austrija smatra važnim partnerom, i podsetio da je Beč drugi po veličini posle Čikaga nama važan grad zbog velikog broja Srba.

"Preko vas cene Srbiju", naglasio je Nikolić dodajući da mu je žao, što prilikom radnih poseta, ne može da se više vidi sa našim ljudima. Takođe je izrazio žaljenje što nije bio u prilici da vidi Beč, jer kao i kod drugih poseta, nema mogućnosti da razgleda grad.

"Voleo bih da mogu kao nekad da prošetam ulicom i prozdravljan se sa ljudima", kazao je on.

Govoreći o dijaspori i Austrijancima Nikolić je u šali kazao:" kada dođemo ovde mi se lepo snađemo, a kada dođu kod nas oni nadrljaju. Tako je išlo kroz istoriju".

On je ukazao da je Austrija i dalje najveći investitor u Srbiji i da to treba ceniti, posebno zbog činjenice što su došli u našu zemlju kada je bilo nesigurno, a i dan danas su ostali kada još nije sigurno. Nikolić je rekao da je razlika između Austrijanaca i naših ljudi što oni ulažu zarađeni novac, dok u Srbiji više zarađeni novac "držimo u slamarici.

"U Srbiji ima malo rada, mnogo kriinala, i svega i svačega. Delimično što nema posla, delimično što neće da rade", podvukao je on.

Nikolić je  poručio da će Srbija uskoro dobiti novu vladu koja će biti posvećena evropskim integracijama, ali i saradnji sa svim prijateljima u svetu.

"Imaćemo za dvadesetak dana novu vladu koja će biti posvećena evropskim integracijama, saradnji sa prijateljima u svetu, i ostati neutralna u sporu", naglasio je on obraćajući se Srbima U Beču. Nikolić je ukazao da bi mešanje u spor oko Ukrajine samo nanelo štete.

"Ovo nije vreme da se Srbija odluči za jednu stranu, već da bude svuda. Od Drugog svetskog rata nije Srbija nikada nije bila ni na jednoj strani. Možda je samo 2000. postojao surov zaokret ka zapadu, i videlo se da to ne valja", ukazao je on.

Predsednik Srbije je kazao da nikome u EU ne odgovara da prestane da izvozi u Rusku Federaciju, kao ni da Rusija prestane da izvozi energente i sirovine u Uniju.

Nikolić je podvukao da je u ovoj godini veoma bitno da pokažemo da nemamo nikakav spor iz prošlosti sa Austrijom.

Istovremeno je izrazio žaljenje što nema puno vremena da se vidi sa našim ljudima.

Predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču Borislav Kapetanović, koji je prisustvovao zajedno sa predstavnicima klubova koji čine bečku Zajednicu, u izjavi za novinare, ocenio je da je poseta predsednika Nikolića Austriji veoma bitna za Srbe u toj zemlji.

On je ukazao da se iz obraćanja vidi da je predsednik sa austrijskim zvaničnicima razgovarao o srpskoj dijaspori, koja je pohvaljena od Austrijanaca kao grupa sa kojim nema problema.

"To znači da je predsednik u razgovorima austrijskim zvaničncima izneo i probleme koje imamo. Porbleme za koje je potrebna pomoć matice, a to su pitanje očuvanja jezika, učenje jezika u sistemu austrijskog orbazovanja, i održavanja kulture", objasnio je Kapetanović dodajući da saradnjom institucija dve zemlje može da se pospeši položaj srpske dijaspore.

Kapetanović je Nikoliću uručio knjigu "40 godina Zajednice srpskih klubova u Beču".

Predsednik Saveza Srba u Austriji Zoran Aleksić uručio je Nikoliću Zlatnu Plaketu sa amblenom zajednica svih pokrajina u znak uspomene na prvi boravak u Austriji i razgovor sa dijasporom. Aleksić je novinarima, rekao da od posete Nikolića očekuje dalje učvršćivanje odnosa dve zemlje. On je posebno pohvalio organizovanje susreta sa dijasporom ocenivši da je to dokaz da država Srbija poštuje srpsku dijasporu i računa na nju. Aleksić je istakao da je ovo znak da dijaspora ima značaj za maticu posebno na putu približavanja EU.

Predsednik SPKD "Prosvjeta" Srđan Mijalković kazao je da činjenica da je predsednik posetio Beč i našao vremena da se vidi sa srpskom dijasporom već govori dovoljno da je odnos Srbije prema dijaspori podignut na viši nivo.

"Mi se nadamo da će ova poseta doprineti da se to na strukturalnom planu još razvije i ocekujemo da se u novi sastav vlade vrati Ministarstvo za dijasporu, koje bi prema Austriji i Beču trebalo da vodi jednu intenzivniju politiku posebno u domenu obrazovanja, rada sa mladima i naročito u kulturnoj i ekonomskoj oblasti. Nadamo se da će Srbija obratiti pažnju na resurse koje imaju Beč i Austrija", naglasio je on.

Predsednik Nikolić razgovarao je u četvrtak sa predsendikom Austrije Hajncom Fišerom, predsednicom austrijskog parlamenta Barbarom Pramer, predstavnicima partija, kao i austrijskim privrednicima.

On je obišao i manastir mehitarista, u kojem su štampana kapitalna dela na srpskom jeziku.

Štamparija manastira Mehitarista štampala dela Vuka Stefanovića Karadžića, za koja je izlila slova po njegovoj ideji. Tako su zahvaljujući jermenskim kaluđerima štampani Vukov rečnik, njegove zbirke narodnih pesama, njegov prevod Novog zaveta, a nešto kasnije, 1847. godine i Gorski vijenac pod neposrednim nadzorom autora, Petra Petrovića Njegoša.

Štamparija je aktivno sa ručnim slogom radila sve do 1999. godine.

Nešto pre toga ponudila je na prodaju stara olovna slova raznih azbuka, pored ostalog i prve Vukove srpske ćirilice. 

Pošto tadašnje vlasti nisu našle za potrebno da otkupe taj slog mehitaristi su ga pretopili u olovo i prodali kao sirovinu.

Predsednika Nikolića u manastiru dočekala su jermenska deca sa hlebom i solju, a starešina manastira otac Paulus ukazao je delegaciji priliku da vide i u rukama drže prva štampana dela Vuka Karadžića.

 

MRKIĆ: UZORNA SARADNJA SRBIJE I AUSTRIJE

Može se očekivati jedino dalje kretanje odnosa Srbije i Austrije ka boljem, rekao šef srpske diplomatije Ivan Mrkić nakon posete predsednika Tomislava Nikolića Beču.

Mrkić je u izjavi Tanjugu rekao da su ti odnosi najbolji od kada postoje, a Austrija i Srbija se doživljavaju maltene kao susedne države, iako to nisu geografski.

Po raznim kolosecima saradnja je uzorna, naglasio je Mrkić koji boravi u Beču u sklopu srpske delegacije i dodao da postoji puno zajedničkih planova.

Razgovori koje je vodio Nikolić u Beču, prema rečima Mrkića, bili su srdačni i prijateljski, i videlo se koliko nas stvari zbližava.

"Austrija je bila jedna od zemalja koja je davala svesrdnu pomoć u našem hodanju ka EU, i sada pruža podršku. Austrija je javno i na skupovima koji nisu bili pod prismotrom medija, podržavala otpočinjanje pregovora", ukazao je šef srpske diplomatije.

Mrkić je rekao da se sa Austrijom i ove godine srećemo i povodom Prvog svetskog rata, kada smo bili sukobljeni.

"Baš to što planiramo da budemo zajedno, obeležavajući tako nešto, pokazuje koja je zrelost među nama i da smo i mi i oni okrenuti isključivo budućnosti i da ćemo u razvoju saradnje samo jačati što su inače postojeće veze među nama", zaključio je Mrkićw032702o resize exposureIMG 0142 resize exposureIMG 0158 resize exposureIMG 0166 resize exposureIMG 0187 resize exposure

w032703a resize exposure

POGLEDAJTRE NAŠU FOTO GALERIJU

http://www.novinezavicaj.com/foto-galerija/category/201-predsednik-nikolic-u-becu?limitstart=0